Bij onze vereniging hebben we een  extern vertrouwenscontactpersoon. In onderstaand stukje stelt zij zich aan u voor.

Mijn naam is Jolanda J. van der Weiden, maatschappelijk werker bij Synthese. Voor zwemvereniging Spio vervul ik de taak als extern vertrouwenspersoon. Dit betekent dat ik onafhankelijk ben van de zwemvereniging. U kunt bij mij terecht wanneer u meldingen of klachten heeft in de ruimste zin van het woord, u kunt hierbij denken aan ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten of discriminatie. De gesprekken zijn kosteloos en vertrouwelijk. Via onderstaande gegevens kunt u contact opnemen met mij.

 

Met vriendelijke groet,

Jolanda J. van der Weiden, maatschappelijk werker

E: j.vanderweiden@synthese.nl

M: 06-57935718

T: 0478-517300

 

 

Naast de externe vertrouwenscontactpersoon is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.

 

Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.