Algemene voorwaarden lidmaatschap zwemvereniging Spio.

1)      Het lidmaatschap wordt bij de secties wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo aangegaan voor een jaar. De contributie wordt geïnd in twee termijnen. Termijn 1 van september t/m december en termijn 2 van januari t/m augustus.

Bij zwemles geldt ook een lidmaatschap en hierbij wordt de contributie van het lidmaatschap verrekend per lesblok van 9 lessen.

Bij Aquakids is het lidmaatschap per 4 lessen.

2)      De contributie wordt geïnd middels een incasso, incassogegevens worden bij aanmelding toegezonden.

3)      Bij de secties wordt aan het begin van een termijn de incasso uitgevoerd. In overleg kan er bij de secties gekozen worden voor een incasso per maand. De extra administratiekosten van € 2,50 per maand komen dan bij de contributie.

4)      Bij  zwemles is de incasso per lesblok van 9 lessen. 

5)      Bij start halverwege het seizoen bij één van de secties of bij zwemlessen in een lesblok dan wordt de contributie naar de resterende termijn dan wel lesblok geïncasseerd.

6)      Als u JSF ontvangt krijgt u een tegemoetkoming in de contributie. De hoogte is afhankelijk van uw inkomsten. Als niet de gehele contributie gedekt wordt door JSF ontvangt u nog een rekening voor het rest bedrag. https://www.venray.nl/jeugdsportfonds

7)      Bij het niet kunnen innen van de incasso ontvangt u een brief met het verzoek het bedrag alsnog binnen 3 weken te betalen. Mocht een betaling ook dan niet binnen zijn is SPIO gerechtigd om de deelname aan het zwemmen op te schorten totdat er betaald is.

8)      Als u wilt stoppen bij SPIO kunt u dit doen middels het afmeldformulier. Dit kan tot 1 maand voor het aflopen van de contributie periode of bij zwemles voor afsluiting van ieder lesblok. Bij tussentijds stoppen ontvangt u geen restitutie van de contributie en nog openstaande contributie zal alsnog geïnd worden.

Uitzondering hierop is langdurige ziekte en verhuizing naar een andere woonplaats.

Andere uitzonderingen zijn ter beoordeling van het bestuur.

9)      SPIO ziet toe op sportief en sociaal gedrag in de sport. Onsportief gedrag en pesten wordt niet getolereerd en kan in het uiterste geval leiden tot het royeren van het lidmaatschap. Meer info zie Pestprotocol SPIO en Code Blauw van KNZB.

 

10)   Ieder lid van 16 jaar en ouder gaat ermee akkoord jaarlijks een actieve positieve bijdrage te leveren binnen de vereniging door het op zich nemen van een taak. De persoon kan zelf aangeven welke taak hij/zij op zich neemt, dit kan een eenmalige taak zijn door hulp te bieden bij een actie of een structurele taak bij trainingen, wedstrijden, bestuur, administratie enz. Deze bijdrage is niet af te kopen om zo rechtsongelijkheid tegen te gaan. Als er niet wordt gekozen voor een taak dan wordt het lid ingedeeld bij een taak. Bij het niet nakomen kan het lid in het uiterste geval geroyeerd worden.