Afscheid Ben als Speaker

 

Vandaag, zondag 12 februari 2016, was de laatste wedstrijd van  Ben als speaker vanuit sg Noord Limburg. Hij heeft kennis gegeven dit nog wel te willen doen als hij verhuisd is naar Nijmegen maar omdat hij stopt vanuit spio hebben we vandaag hem in het zonnetje gezet. 
Ben, hartelijk bedankt voor het altijd gezellig en enthousiast aan elkaar praten van de zwemwedstrijden.