Ruud Beekman (voorzitter)

Henk Custers 

Mariska Versteegen (secretaris)

Paul Engelen (penningmeester)