Contributie

Kinderen vanaf vier jaar kunnen lid worden van de Venrayse Zwemvereniging Spio afdeling elementair zwemmen. Elk jaar wordt er les gegeven in 2 blokken van 18 lessen van 40 minuten. Tussen de lessen zit 5 min., voor de wisseling van de groepen.

De lessen worden eenmaal per week gegeven in zwembad de Sprank. De lessen vinden plaats op zaterdagmorgen om 9.45, 10,30, 11.15, 12.45, 13.30, en 14.15 uur.

 

Het lidmaatschap van de Venrayse Zwemvereniging de Spio voor het elementair zwemmen bedraagt €108,00 per blok (een half jaar 18 lessen) waarvoor u éénmalig een automatische machtiging invult bij de start van de eerste les.

 

Uw kind is lid van onze vereniging voor minimaal een half jaar. Het is niet mogelijk om tussentijds uw lidmaatschap te beëindigen. U hebt dus ook geen recht op geld teruggave.

De contributie telt voor een heel blok. Na het halen van een diploma stroomt uw kind door naar een volgend groepje.

 

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen moet u hiervoor een afmeldingsformulier invullen.’

Deze formulieren kunt u invullen bij de baliemedewerkster

Graag drie weken van te voren opzeggen. (ook al moet uw kind nog afzwemmen, u kunt toch alvast het lidmaatschap opzeggen.)