Aanvang zwemles

De kinderen mogen pas naar hun zwemplaats lopen op het moment dat de kinderen die eerder hebben gezwommen het zwembad verlaten. Dit omdat we geen toezicht kunnen houden op de kinderen die nog niet hoeven te zwemmen. Wij zijn verantwoordelijk voor de kinderen op het moment dat de kinderen bij ons in het water zijn.

 

Kinderen die in het recreatiegedeelte zwemmen gaan op het bankje zitten bij de douches, waar de zwemonderwijzer de kinderen komt halen.

 

Wij willen u als ouders vragen om uw kind(eren) van te voren naar het toilet te laten gaan, daar toiletbezoek tijdens de les onoverzichtelijk is voor de zwemonderwijzer.

 

Na afloop van de zwemles zorgen wij ervoor dat de kinderen naar de douches lopen, wij gaan ervan uit dat zij bij de douches worden opgevangen door de ouders.

 

Om 9.45 uur en 12.45 uur willen wij u verzoeken de kinderen in de kleedruimtes te laten wachten totdat er een zwemonderwijzer de kinderen komt ophalen. Pas vanaf dan houden wij toezicht op uw kind(eren). Tussen 11.55 uur en 12.45 uur maakt een andere huurder gebruik van het zwembad.

 

De lesuren kunnen wij niet voor een heel seizoen vast stellen. Een week voor het diploma zwemmen, hangen wij een lijst op het informatiebord met namen van kinderen die naar een ander tijdstip verschuiven. Dit is met name voor kinderen die een diploma hebben (gehaald). Zo zwemmen niet ieder lesuur groepen voor het B en C diploma, deze groepen hebben wij nooit tegelijk maar achter elkaar. Zo ook voor de zwemvaardigheden.

 

Actuele informatie over o.a. veranderingen kunt u ook terugvinden bij de spio-balie in de hal van het zwembad.

 

Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met voorkeurstijden, maar dit is niet altijd mogelijk, anders raken de groepen te vol.