Contributie

Kinderen vanaf vier jaar kunnen lid worden van de Venrayse Zwemvereniging Spio afdeling elementair zwemmen. Elk jaar wordt er les gegeven in 4 blokken van 9 lessen van 55 minuten. Tussen de lessen zit 5 min., voor de wisseling van de groepen.

De lessen worden eenmaal per week gegeven in zwembad de Sprank. De lessen vinden plaats op zaterdagmorgen om 9.45, 10.45, 11.45, 13.20 en 14.20 uur.

 

Het lidmaatschap van de Venrayse Zwemvereniging de Spio voor het elementair zwemmen bedraagt € 83,25 per blok (9 lessen) waarvoor u éénmalig een automatische machtiging invult bij de start van de eerste les.

 

In het seizoen 2020-2021 zijn de zwemlessen als volgt ingedeeld:

Blok 1 loopt van 5 september tot en met 7 november                      Incasso omstreeks 1 oktober 2020

Blok 2 loopt van 21 november tot en met 30 januari                         Incasso omstreeks 1 december 2020

Blok 3 loopt van 20 februari tot en met 17 april                                  Incasso omstreeks 1 maart 2021

Blok 4 loopt van 1 mei tot en met 10 juli                                              Incasso omstreeks 1 juni 2021

 

Uw kind is lid van onze vereniging voor minimaal een blok. Het is niet mogelijk om tussentijds uw lidmaatschap te beëindigen. U hebt dus ook geen recht op geld teruggave.

De contributie telt voor een heel blok. Na het halen van een diploma stroomt uw kind door naar een volgend groepje.

 

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen moet u hiervoor een afmeldingsformulier invullen.

Deze formulieren kunt u invullen bij de baliemedewerkster.

Graag drie weken van te voren opzeggen. (ook al moet uw kind nog afzwemmen, u kunt toch alvast het lidmaatschap opzeggen.)