Huishoudelijk reglement

Hier volgen een aantal huishoudelijke regels. Wij vragen u vriendelijk doch dringend deze regels in acht te nemen zodat de zwemlessen prettig kunnen verlopen.

 

 

Kijkles

Elke 6 weken is er kijkles. U bent dan in de gelegenheid de gehele les op de tribune te kijken naar de vorderingen van uw kind(eren). Op de andere zaterdagen vragen wij u te wachten in de horeca of kleedruimtes. A.u.b. niet in de gang en douches i.v.m. de concentratie van de kinderen.

 

Kijklessen worden gedeeltelijk aangepast om u zoveel mogelijk te laten zien wat uw kind kan, deze lessen verlopen dus iets anders dan op de andere zaterdagen.

 

Gesprekjes

Wanneer er kijkles is,  heeft u de mogelijkheid om de zwemonderwijzer van uw kind te spreken. U moet dit aanvragen vóór bij de balie aan Margo, de gesprekjes kunnen plaats vinden tussen 12.00 en 12.15 uur en tussen 15.00  en 15.15 uur U kunt dan kiezen voor een persoonlijk gesprek aan het bad of voor een telefonisch gesprek via het telefoonnummer van de spio

Heeft u geen gesprek aangevraagd dan kunnen wij u ook niet te woord staan, omdat wij hier dan geen rekening mee gehouden hebben in verband met de planning en de beschikbare tijd.

 

Wij gaan ervan uit dat als ouders vragen hebben, zij dit zelf aangeven en een gesprek aanvragen. Wij zullen zelf niet het initiatief nemen om ouders individueel te informeren, omdat we met een zodanig groot aantal kinderen werken dat dit niet mogelijk is. Wel nemen wij contact op met ouders wanneer wij een ‘probleem’ signaleren.

 

Administratieve regels

De kinderen dienen zich voor de zwemles aan te melden bij de baliemedewerkster. Dit zodat wij bij een calamiteit weten welke kinderen er aanwezig zijn.

 

Als uw adres of telefoonnummer wijzigt dient u dit door te geven bij de baliemedewerkster.

 

U kunt uw kind telefonisch ziek- of afmelden alleen op de zaterdag tijdens de zwemlessen. (gemiste lessen kunnen in principe niet ingehaald worden).

Als uw kind langdurig ziek is kunt u dit melden bij de baliemedewerkster.

 

Wij zijn verplicht om een ongevallenregistratie formulier bij te houden bij een ongeval, wanneer deze ingevuld wordt door ons verzoeken wij u deze als ouder te ondertekenen voor akkoord.

 

 

In verband met de wet op privacy mogen er geen video opnames gemaakt worden tijdens zwemlessen of diplomazwemmen. Wel mogen er foto’s genomen worden.