Opleidingsduur

Een veel gehoorde vraag van ouders is hoe lang het duurt voordat het kind een diploma heeft. Dit is zeer moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en of er sprake is van angst voor een bepaald onderdeel.

 

Sommige kinderen hebben een slag snel te pakken. Andere kinderen hebben veel moeite met de motoriek of het begrijpen van een slag en doen er daardoor langer over om een diploma te halen.

 

Ook angst belemmert vaak de zwemles. Dit is vaak een groot probleem en kan een hele tijd duren voordat een kind vertrouwen heeft/ krijgt in dat bepaalde onderdeel. Onze ervaring is dat het dwingen en pushen om iets te doen geen zin heeft en dit zullen wij ook niet doen. Dit vraagt dan veel geduld en tijd voor zowel het kind, de zwemonderwijzer en de ouders.

 

Wij geven ouders als tip om regelmatig met de kinderen te gaan zwemmen. Kinderen gaan vaak datgene wat ze hebben geleerd zelf “oefenen” en kinderen worden hierdoor vrijer in het water. U kunt met de kinderen op een leuke manier dingen oefenen, zoals onder water zwemmen, springen, drijven, duiken. Wel raden wij het aan om de technische slagen aan ons over te laten. We willen voorkomen dat kinderen iets verkeerd aangeleerd krijgen.

 

Wij kunnen een gemiddelde aangeven hoe lang kinderen zwemmen voor een bepaald diploma omdat hier wel onderzoek naar is gedaan door de N.R.Z., maar houdt rekening met de punten die hierboven zijn aangegeven.

Gemiddeld duurt het 42 klokuren en dus bij ons zijn dit 63 lessen voordat een kind het A diploma heeft gehaald.

Wij hebben 36 lessen in een zwemjaar.

Wel is het onze ervaring dat wanneer een kind in het oranje, dus diepe bad zit, nog maar enkele lessen nodig heeft voor het diploma zwemmen. Ongeveer 15 lessen. Dus het grootste gedeelte zit een kind in het ondiepe. Hierna verloopt het allemaal wat sneller.

 

Heeft een kind zijn A diploma, dan heeft het vaak ook zo zijn B diploma. Gemiddeld 12 klokuren dus 18 lessen

 

Van B naar C diploma gemiddeld 12 klokuren, dus 18 lessen

 

Bij zwemvaardigheid komen veel nieuwe elementen kijken vandaar dat de ervaring is dat dit ook weer lang duurt, van c naar zwemvaardigheid 1 gem. 40 lessen.

Van zwemvaardigheid 1 naar 2 gem. 18 lessen van 2 naar 3 gem. 18 lessen.

 

Ouders blijf er aan denken:

 

Gras groeit niet harder,

door aan de sprietjes te trekken